Yhdistys

Architecta perustettiin vaikeina aikoina sotavuonna 1942. Tavoitteiksi asetettiin tuolloin naisarkkitehtien kokoaminen, ammatillinen tukeminen ja kehittäminen, jäsenten etujen valvominen ja virkistäminen sekä kerhon tulojen, menojen ja omaisuuden hoito. Keskeiset tavoitteet ovat edelleen samat: jäsenten yhteen kokoaminen ja virkistäminen, ammatillinen kehittäminen ja naisarkkitehtien koti- ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen.

Architecta järjestää jäsenilleen kotimaan ja ulkomaan ekskursioita ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin. Yhteisissä illanvietoissa kuullaan haastatteluja ja esityksiä sekä keskustellaan. Merkkivuosia juhlitaan juhlaillallisin. Kerran vuodessa pidetään sääntömääräinen jäsenkokous. Myös Naisjärjestöjen Keskusliiton kautta Architecta osallistuu seminaareihin ja näyttelyihin. Jäsenistölle tiedotetaan tapahtumista jäsenkirjeillä.

Jäsenten lukumäärä on noin 220 henkeä. Jäsenten ikäjakauma on laaja ja tehtävät, joissa arkkitehteina toimimme tai olemme toimineet ovat erilaisia, mutta kiinnostuksen kohteet ovat yhteiset ja yhdessäolo on antoisaa ja virkistävää.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen suomalainen tai Suomessa asuva naisarkkitehti tai -maisema-arkkitehti, joka on suorittanut arkkitehtitutkinnon suomalaisessa teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa tai vastaavassa korkeakoulussa ulkomailla. Nuoreksi jäseneksi voi liittyä arkkitehdiksi tai maisema-arkkitehdiksi opiskeleva suomalainen naisopiskelija. Yhdistyksellä on myös kunniajäseniä. Yhdistys perii jäseniltään pientä jäsenmaksua.

Tärkeitä linkkejä

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Arkkitehtuurimuseo

Kansallisarkisto

Naisjärjestöjen Keskusliitto