Architecta, Kvinnliga Arkitekter i Finland rf

Huvudmålen för Architecta är att föra samman och fräscha upp medlemmarna, att utveckla dem professionellt och att främja samarbetet mellan kvinnliga arkitekter hemma och utomlands.

På Architecta är vi med i förändringen, på uppdrag av våra medlemmar och våra insatser.

Ta kontakt

info@architecta.fi eller Anna Brunow anna.brunow@gmail.com