Kuukauden Architecta

Kaarin Taipale

Lue lisää


Pirkko-Liisa Schulman

Pirkko-Liisa Schulmanin (s. 1946) työura ja koulutus on arkkitehtien tavallisesta polusta poikkeava. Hän on liikkunut taiteen ja arkkitehtuurin, kirjoittamisen, tutkimuksen ja opettamisen sekä lavastuksen ja sisustusarkkitehtuurin, suunnittelun ja rakennussuojelun välissä. Lisäksi hän ollut aktiivinen järjestötoiminnassa sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAssa että Architectassa, jonka puheenjohtaja hän oli vuosina 2016-2017.

Lue lisää


Saija Hollmén

Saija Hollmén toivoo arkkitehdin työnkuvan hahmottamista kokonaisvaltaisesti. Hollmén on niitä naisia, jotka ovat alusta pitäen olleet luomassa itselleen traditionaalisesta arkkitehdin urasta poikkeavaa työnkuvaa. Tämä on ollut menestyksellistä: hänet työtovereineen kutsuttiin Venetsian biennaaliin esittelemään Afrikka-suunnitelmiaan, ja tällä hetkellä Hollmén on Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja varadekaani.

Lue lisää


Kuukauden Architecta

Uusi artikkelisarja esittelee suomalaisia naisarkkitehteja Architectan 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Naisarkkitehtien toiminta eri ammattialoilla on monipuolistunut vuosikymmenten kuluessa: arkkitehdit toimivat suunnittelijoina, opetustyössä, tutkijoina, rakennuttajina, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä, myös erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa ja tehtävissä.

Lue lisää