Hyvää Pääsiäistä!

Architecta toivottaa aurinkoista pääsiäistä kaikille!

Architecta-talo, naisarkkitehtien seniorikoti. Alustava ajatus tulevasta.

Naisten elinikä on keskimäärin pidempi kuin miesten. Tämä johtaa väistämättä myös siihen, että useat Architectat jäävät vanhoina yksin. Tällöin tulee tarvetta erilaisille palveluille, joita nykyisin tarjoaa erilaiset voittoa tavoittelevat yritykset. Varakkaimmilla on jonkinlaiset mahdollisuudet tällaiseen -toisilla taas ei.

Heitän puheenjohtajana ilmaan ajatuksen siitä, että voisiko Architecta pyrkiä vaikuttamaan jotenkin jäsenistönsä elämän laatuun tällaisessa tilanteessa.

Pystyisikö Architecta olemaan jotenkin mukana projektissa, jossa toteutetaan jäsenistöä varten seniorikoti. Tämä voisi tapahtua esim. halukkaiden jäsenten omana rahallisena sijoituksena tai saatujen testamenttien turvin tai alkuun avittamana.

Helsingin kaupungilta on mahdollista saada tontteja ryhmärakentamista varten.

Talo voisi olla melko yksinkertainen kerrostalo, jossa on vain yksiöitä tai kaksioita. Sen lisäksi olisi kodikkaat yhteistilat, mm. iso yhteiskeittiö, johon mahtuisivat kaikki asukkaat yhden pitkän pöydän ääreen, takan loimuun, kotiruokien tuoksuun ja samanhenkisten kollegoiden ja ystävien lähelle.

Yhdessä voitaisiin palkata emäntä, joka hoitaa ruokailut ja erilaisia sovittavia asioita. Taloon voisi tulla yrittäjiä käymään sovitusti viikottain vetämään jumppatuokioita ja jalkahoitoja ja kaikkea mitä koetaan tarpeelliseksi.

Architectat saisivat myös nauttia siitä, mikä on erityisesti heidän sydäntään lähellä eli toiminnallisesti hyvin ratkaistuista tiloista ja esteettisesti kauniista ympäristöstä. Jäsenistömme olisi sen todellakin ansainnut pitkän työuran jälkeen, suunniteltuaan elämäntyönään muille hyvää elinympäristöä.

Karkeasti heittäen tällaisen rakennuksen voisi suunnitella ja rakennuttaa niin, että yksiön kustannukset sekä oma osuus yhteistiloista olisi noin 100 000 euroa yhteensä.

Jos yksittäinen Architecta saa pankista lainaa, vaikkapa vakuuksia vastaan, ja sijoittaa tällaisen summan rakennukseen hyvissä ajoin ennen omaa asumistarvettaan niin ennen oman tarpeen konkretisoitumista yksiössä voisi asua joku toinen Architecta vuokralla. Vuokrasta saatavien tulojen avulla lyhennettäisiin lainaa, joka tulisi maksettua suunnilleen kahdessakymmenessä vuodessa pois. Omistamansa asunnon voisi myydä pois koska vaan mutta ehtona olisi, että se pitäisi myydä ensisijaisesti aina architectalle.

Ajatus on vielä täysin raakile mutta kehittämisen arvoinen. Olisi hienoa, jos ajatus jäisi muhimaan tämän jälkeen kaikkien Architectojen mieliin. Saattaahan olla, että yhdessä kehittäen ja myös kaikkien meidän läheisten voimavaroja hyödyntäen (esim. juristit, pankkityöntekijät, sosiaalityöntekijät, rakennesuunnittelijat ym.) asia voisikin konkretisoitua jollain tavoin.

Jos idea synnyttää sinussa ajatuksia niin olisi hienoa, että jakaisit niitä vaikka sähköpostitse puheenjohtajalle tai sihteerille, joka kokoaa materiaalin jatkomietittäväksi.